10

Ennen rakentamisen aloittamista muistettavaa

Kun päätös on annettu, pääset Lupapisteen välilehdelle ”Rakentaminen”. Siellä on nähtävissä myös kaikki lupapäätöksessä vaaditut toimenpiteet:

 • työnjohtajat, jotka on vaadittu nimettäviksi 
 • katselmukset, jotka pyydetään rakennusvalvonnasta  
 • muut lupaehdot, jotka on toteutettava

Huolehdi hyvissä ajoin tarvittavista liittymissopimuksista:

 • Sähköliittymä (työn aikainen liittymä ja varsinainen liittymä)
 • Vesi- ja viemäriliittymä
 • Kaapeliverkkoliittymä
 • Kaukolämpö

Vesihuollon liittymissopimus tehdään Mikkelin Vesilaitoksen (haja-asutusalueella paikallisen vesiosuuskunnan) kanssa, kun rakennuslupa on myönnetty. Lähtökohtaisesti liittymissopimus pitää olla tehtynä, ennen kuin liitostyö tehdään.

Mikkelin vesilaitos tekee vesijohdon liitostyön runkoverkostoon, jos tontin rajalla ei ole valmiita lähtöjä tonttijohdoille. Liitostyö tilataan 2-3 arkipäivää ennen työn toteuttamista. Vesimittari tilataan vesilaitokselta viimeistään ennen käyttöönottokatselmusta. Molemmat tilataan verkostopäällikkö Antti Kauhaselta p.040 129 4279, antti.kauhanen@mikkeli.fi.

Jos sinulla on tarve rakentaa tai kaivaa tontin ulkopuolella, hae siihen tarvittavat luvat tai naapurin suostumus.

Mikäli rakennuspaikalla tehdään tärinää aiheuttavaa rakennustyötä, josta voi aiheutua vaurioita, pyydä vastaavaa työnjohtajaasi katselmoimaan naapurikiinteistöt ennen ja jälkeen toimenpiteen. Huomioi, että melua ja tärinää aiheuttavissa töissä Mikkelin seudun ympäristönsuojelumääräykset.

Voit seurata rakennuslupaprosessin etenemistä. Lupapisteessä hoidetut asiat kuittaantuvat vihreiksi, joten on helppo seurata, mitkä asiat ovat vielä hoitamatta.
Rauno Rakennustarkastaja

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen:

 • Rakennuksen paikan merkintää, jos paikan merkitseminen on edellytetty rakennusluvassa.
 • Vastaavan työnjohtajan ja tarvittaessa erityisalan työnjohtajan hyväksymistä.
 • Ko. vaihetta koskevien rakenne- ja muiden erityissuunnitelmien toimittamista sähköisesti rakennusvalvontaan.
 • Luvassa edellytettyjen ko. työvaiheiden työnjohtajien ilmoittamista ja hyväksymistä rakennusvalvonnassa.
 • Aloitusilmoituksen tekoa rakennusvalvontaan ja mahdollisen aloituskokouksen pitämistä​.
 • Aloittamisoikeus ennen luvan lainvoimaisuutta on myönnetty ja vakuus toimitettu rakennusvalvontaan, jos tätä on haettu.
 • Rakennustöiden tai muiden töiden tarkistusasiakirjat ovat käytössä, kun työt aloitetaan.

Muista!

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksestä. Rakennustöiden aloittamisen siirtämistä on haettava tänä aikana.