12

Rakennuksen paikan merkitseminen ​

Kun lupapäätöksessä on edellytetty viranomaisen tekemä rakennuksen paikan merkintä, toimi rakennuspaikan sijainnista riippuen seuraavasti.

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama paikan merkintä sisältyy lupamaksuun.

Asemakaava-alueilla paikan merkintä veloitetaan erikseen. Rakennusmittauksista perittävät maksut löytyvät tästä.

Toimi seuraavasti:

 • Rakennuspaikka sijaitsee asemakaava-alueella

  Asemakaava-alueella rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkinnän suorittaa maankäyttö- ja kaupunkirakenne-yksikön maastomittausryhmä. Paikan merkintä tapahtuu ennen rakentamiseen ryhtymistä.
  Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuksenpaikan merkintää ja sen jälkeen, kun korkeusasema on tuotu tontille, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen pohjan kaivua ja niin sanottujen lankapukkien rakentamista varten.
  Maankäyttö- ja kaupunkirakenne-yksikkö suorittaa tarvittaessa myös likimain mittauksen, mutta perii tästä toimenpiteestä erillisen, käytettyyn työaikaan perustuvan maksun.

  Paikan merkitsemiset tilataan Maankäyttö- ja kaupunkirakenne -yksiköstä puhelimitse tai sähköpostilla 044 794 2536/ sami.piipponen(@)mikkeli.fi

 • Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella

  Asemakaava-alueen ulkopuolella, eli haja-asutusalueella lupaehdoissa vaaditun paikan merkitsemisen tekee rakennustarkastaja. Vastaava työnjohtaja etsii rajalinjat ja merkitsee sen perusteella rakennuksen paikan maastoon, jonka jälkeen rakennustarkastaja pyydetään tarkastamaan merkkaus. Paikan merkitseminen pyydetään rakennusvalvonnasta sähköpostilla tai soittamalla soittoaikana oman alueen rakennustarkastajalle. ​

Jos lupaehdoissa ei ole vaadittu paikan merkitsemistä, niin vastaava työnjohtaja merkitsee paikan leimattujen pääpiirustusten mukaisesti ja kuittaa asian rakennustyön tarkastusasiakirjaan.