13

Rakentaminen

Kun luvassa edellytetyt aloitustoimenpiteet on tehty ja lupa on lainvoimainen, rakennustyöt voi aloittaa.

Luvassa tai aloituskokouksessa on edellytetty viranomaiskatselmusten tai -tarkistusten suorittamista. Nämä tulee työnjohtajan tilata rakennustyön etenemisen mukaan alueen vastaavalta rakennustarkastajalta hyvissä ajoin, noin viikkoa ennen.

Huolehdi myös muiden lupaehtojen täyttymisestä.

""