1

Rakennuspaikka

Rakennuspaikalla on ratkaiseva merkitys rakennushankkeen toteutuksessa. Tontin koko, muoto, maasto-olosuhteet, tonttia koskevat kaavamääräykset, rakennusjärjestys ja mahdolliset rakentamistapaohjeet sekä muut säännökset määrittävät rakentamisen reunaehdot. ​

Kaupungin verkkosivut ja viranomaiset, tonttiportaali ja kunnan kehitysyhtiö ovat hyviä informaatiolähteitä tiedon keruun ja suunnittelun alkuvaiheessa. Mikäli olet kiinnostunut liike- ja teollisuustonteista, kontaktoi kaupungin kehitysyhtiö MikseiMikkeliä. Kerrostalo- ja rivitalokohteissa seuraa kunnan viestintää kilpailutuksiin ja avoimiin tonttihakuihin liittyen. Keskustelun avaaminen kaupungin ja MikseiMikkelin suuntaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdollistaa hyvän yhteistyön pohjan.​

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuspaikan tulee olla tonttijaon mukainen tontti. Tarkista kiinteistörekisteriotteelta, onko tontti rakennuskiellossa. Ole tässä tapauksessa yhteydessä mittaus@mikkeli.fi. Asemakaavoittamattomalla alueella rakennuspaikan (tilan tai tilaan kuuluvan määräalan) tulee olla osayleiskaavan ja kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen. ​

Suunnittele ja keskustele tontista ja toiminnastasi pääsuunnittelijan, kaupungin ja/tai kaupungin kehistysyhtiön kanssa.​

Yhteystiedot

MikseiMikkelin yrityspalvelu palvelee arkisin klo 8-16 numerossa 010 340 3080.
Mikkelin kaupungilla maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs numerossa 0401295152.

Varmistun siitä, että suunniteltu rakentaminen soveltuu rakennuspaikalle.
Lauri Luvanhakija