10

Aloituskokous ja aloitusilmoitus​

Minun tehtäväni on huolehtia aloituskokouksen järjestämisestä ja töiden aloittamisen ilmoittamisesta rakennusvalvontaan
Lauri Luvanhakija

Aloituskokoukseen osallistuu rakennustarkastaja, rakennushankeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija.

Aloituskokous

Sinun on hankkeeseen ryhtyvänä huolehdittava aloituskokouksen järjestämisestä lupaehtojen mukaisesti. Kannattaakin sopia kokousajankohdasta rakennusvalvonnan kanssa hyvissä ajoin varaamalla aika suoraan alueesi rakennustarkastajalta puhelimitse tai sähköpostilla.  

Vaadittu vastaava työnjohtaja pitää olla nimetty ja hyväksytty ennen aloituskokousta, koska hänen on oltava läsnä kokouksessa.

Vastaava työnjohtaja valmistelee rakennusvalvonnan valmiin pohjan mukaan aloituskokouspöytäkirjan ennen kokousta ja useimmiten rakennustarkastaja toimii kokouksen puheenjohtajana. Aloituskokous on rento tilaisuus, jossa käydään läpi lupapäätös, lupaehdot, keskeiset osapuolet, vastuut, katselmukset ja tarkastukset sekä muita hankkeeseen liittyviä mahdollisia asioita. Tässä vaiheessa kannattaa esittää kysymyksiä, jos jokin asia on vielä epäselvä! ​Kokouksesta tehdään pöytäkirja, jonka allekirjoittavat rakennustarkastaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä ja työnjohtaja.

Lisätietoja aloituskokouksesta ja pöytäkirjapohja löytyy täältä. 

Aloitusilmoitus ​

Aloitusilmoitus tehdään aloituskokouksen yhteydessä. Jos aloituskokousta ei pidetä, tehdään ilmoitus aloitusvalmiudesta Lupapisteessä tai Lupapisteen viestikentän kautta.

Ennen aloitusilmoitusta on vastaava työnjohtaja oltava nimetty ja työt saa aloittaa vasta, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt työnjohtajan ja rakennuslupa on saanut lainvoiman. Kunkin vaiheen rakentamiseen tarvittavat rakenne-, vesi- ja viemärisuunnitelmat on tallennettava hyvissä ajoin Lupapisteeseen.

Töiden aloittamisen ilmoittaminen rakennusvalvontaan on tärkeää: rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden aikana tai lupa raukeaa.
Rauno Rakennustarkastaja
""

1.1.2025 jälkeen jätettyjen hakemusten osalta todetaan myös päävastuullisen toteuttajan velvollisuudet. 

Aloituskokouksessa sovittuja asioita on noudatettava rakennustyössä.