8

Naapureiden kuuleminen

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys, sijainti tai kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Rakennusluvassa yleisesti kuultavia naapureita ovat vierekkäiset ja vastapäätä olevat naapurit. Ranta-alueilla on joissain tapauksissa kuultava myös kapean vesistön vastarannalla olevat naapurit. Kuuleminen on prosessuaalinen lupakäsittelyn edellytys.

Huomioi, että naapurit tulee kuulla virallisilla ja viimeisillä suunnitelmilla, joten varmista Lupapisteen kautta onko suunnitelmat myös viranomaisen näkökulmasta riittävät naapurin kuulemiseen.

Naapurien kuulemiseen on kolme keinoa:

1. Paperikuuleminen, jolloin käytte esittämässä naapurille suunnitelmat ja he antavat allekirjoitukset mahdollisine kommentteineen teidän osin jo ennakkoon täyttämään naapurikuulemislomakkeeseen.

2. Sähköinen kuuleminen, jolloin voit pyytää lupapisteessä viranomaista merkkaamaan naapurit, jotka tulee kuulla. Valitut naapurit tulee näkyville Lausunnot -osiossa. johon merkitsette naapurin sähköpostiosoitteet ja Lupapiste lähettää sähköisen kuulemisen naapurille. Naapurilla tulee olla verkkopankkitunnukset kirjautumista varten. Lähetetty linkki on voimassa kaksi viikkoa, jonka aikana naapurin tulee vastata kuulemiseen sähköisesti.

3. Kunnan tekemä naapurikuuleminen, joka toi pyytää lupapisteessä rastimalla kohdan ”kunta kuulee naapurit”. Kuulemiseen tulee varata aikaa reilu kaksi viikkoa ja jos naapuri ei jätä erillistä huomautusta rakennusvalvontaan, hänen katsotaan hyväksyvän hanke. Kunnan tekemä naapurikuuleminen laskutetaan taksan mukaisesti.

Kaikkien rakennuspaikan omistajien tai vuokralaisten tulee allekirjoittaa naapurin kuuleminen. Mikäli kuuleminen on puutteellinen tai hakemuksella ei ole kuultu kaikkia naapureita, viranomainen suorittaa kuulemisen uudelleen.​
Rauno Rakennustarkastaja
""

Naapurien kuulemiseen on kolme vaihtoehtoa:​

1. Paperikuuleminen, jolloin käyt esittämässä naapurille päivätyt suunnitelmat ja he antavat allekirjoitukset mahdollisine kommentteineen osittain jo ennakkoon täyttämääsi  naapurikuulemislomakkeeseen 

Kuulemisessa esitetään mahdolliset poikkeamiset kaavoista ja määräyksistä, mahdollinen aloittamisoikeuden hakeminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta sekä naapurin suostumus lähemmäs rajaa rakentamiseen kuin asema- tai  yleiskaava, maankäyttö- ja rakennusasetus tai rakennusjärjestys määrää.

2. Sähköinen kuuleminen, jolloin merkitset naapurin sähköpostiosoitteet Lausunnot -osiossa ja Lupapiste lähettää sähköisen kuulemisen naapurille. Sinun täytyy tietää naapureiden sähköpostiosoitteet. Naapurilla on oltava verkkopankkitunnukset kirjautumista varten. Lähetetty linkki on voimassa kaksi viikkoa, jonka aikana naapurin on vastattava kuulemiseen sähköisesti.

3. Kunnan tekemän naapurikuulemisen voit pyytää Lupapisteessä rastimalla kohdan ”kunta kuulee naapurit”. Kuulemiseen varataan aikaa reilu kaksi viikkoa ja jos naapuri ei jätä erillistä huomautusta rakennusvalvontaan, hänen katsotaan hyväksyvän hanke. Kunnan tekemä naapurikuuleminen laskutetaan taksan mukaisesti.

Lupapisteen ohje.

""

Luvanhakijan on tiedotettava lupahakemuksen vireilläolosta myös rakennuspaikalla.