5

Muut suunnittelijat

Rakentamisessa tarvitaan eri suunnittelualojen osaamista.
Pirkko Pääsuunnittelija

Pyydä pääsuunnittelijaasi auttamaan tarvittavien muiden suunnittelijoiden valinnassa, jos erityissuunnitelmat eivät kuulu talotoimitukseen.

Pientalohankkeissa tarvittavia muita suunnittelijoita ovat:

  • Rakennussuunnittelija (ARK) tai puhekielessä arkkitehtisuunnittelija suunnittelee rakennuksen. Usein hän toimii myös pääsuunnittelijan roolissa.
  • Erityissuunnittelijat: Jos näitä tehtäviä hoitaa useampi henkilö, on nimettävä tämän erityisalan vastaava suunnittelija.

Erityissuunnittelijoita ovat:

  • Rakennesuunnittelija (RAK) suunnittelee mm. perustukset, kantavat rakenteet ja rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden.
  • Pohjarakennesuunnittelija vastaa rakennuksen pohjan suunnittelusta, jonka päälle perustukset rakennetaan. Pientalokohteissa rakennesuunnittelija toimii yleensä myös pohjarakennesuunnittelijana.
  • Rakennusfysikaalinen suunnittelija vastaa kohteen kosteusteknisen toimivuuden suunnittelusta. Pientalokohteissa tästä vastaa yleensä rakennesuunnittelija.

Talotekniikkasuunnittelijat ts. LVI-suunnittelijat suunnittelevat myös ilmanvaihto-, vesi- ja viemärityöt sekä rakennuksen lämmityksen ja jäähdytyksen:

  • KVV- eli kiinteistön vesi- ja viemärisuunnittelija suunnittelee vesi- ja viemärisuunnitelmat sekä lisäksi mahdollisen erillisen jätevesijärjestelmän.
  • IV- eli ilmanvaihtosuunnittelija suunnittelee rakennuksen ilmanvaihdon. Huom! Ilmanvaihdon suunnitteluvaatimus koskee myös painovoimaista ilmanvaihtoa.
  • Sähkösuunnittelijaa ei tarvitse ilmoittaa rakennusvalvontaan.
""

Talopakettien osalta suurin osa erityissuunnitelmista on tehty valmiiksi talotoimittajan puolesta, mutta perustamiseen ja pohjarakenteisiin liittyvät suunnitelmat sekä pihan mahdolliset tukirakenteet suunnitellaan kuitenkin aina kohdekohtaisesti. Talotehtaan toimittama perustuksen mittapiirros ei siis ole perustussuunnitelma.

""

Pääsuunnittelijasi on lisäksi huolehdittava, että rakennusten sijainnista mahdollisesti aiheutuvat palo-osastoinnit tulevat huomioiduksi, jotta talotehdas tietää esittää ne rakennuksen rakennesuunnitelmissa.