10

Rakennuslupapäätös

Lue lupapäätös

Lupapäätös perusteluineen julkaistaan Lupapisteessä ”Päätökset” -välilehdellä. Saat siitä ilmoituksen sähköpostiin. Voit tulostaa sen sieltä halutessasi rakennuksen asiakirjoihin. ​

Luvan lainvoimaisuus ja rakennustöiden aloittaminen​

Rakennuslupapäätöksessä lukee, koska lupapäätös saa lainvoiman. Myönteinen rakennuslupapäätös ei tarkoita, että rakennustyöt saa aloittaa heti. Päätös saa lainvoiman vasta valitusajan umpeuduttua, jos päätöksestä ei kukaan jätä oikaisuvaatimusta.

Lupapäätös annetaan ilmoitettuna päivänä julkipanon jälkeen, jolloin se katsotaan tulleen tiedoksi kaikille asianosaisille. Viranhaltijan tekemästä päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa päätöksen antopäivästä. Muutoksenhakuoikeus on lähinnä hakijalla ja naapureilla.

Rakennustyön aloittaminen voi edellyttää muidenkin päätösten, kuten ympäristölupapäätöksen, huomioon ottamista. Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen on oltava lainvoimaisia.​

Rakennuslupamaksu

Lupapäätöksen jälkeen rakentamaan ryhtyvän lupapisteeseen ilmoittamalle taholle lähetetään Mikkelin rakennusvalvonnan taksan mukainen lasku.

Luvan voimassaolo

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksestä ja lupa on voimassa viisi vuotta. Luvan voimassaolon pidentämistä on haettava sen voimassaoloaikana. Jos luvan voimassaoloa ei ole jatkettu, lupa raukeaa.