11

Rakennustyön tarkastusasiakirjat​

Minun on rakennushankkeeseen ryhtyvänä huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.
Lauri Luvanhakija

Rakennustyön tarkastusasiakirja on rakennustyömaalla pidettävä asiakirja, johon rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on kuitattava tekemänsä tarkastukset. Siihen merkitään perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä.  

Yleensä tarkastusasiakirjaan merkitään ainakin rakennuksen turvallisuuden, terveellisyyden ja pitkäaikaiskestävyyden kannalta keskeiset tarkastukset, kantavien rakenteiden keskeisten ratkaisujen toteuttamiseen liittyvät tarkastukset sekä rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen ja rakennuksen kuivatuksen varmistamiseen liittyvät tarkastukset.  

Pyydä tarvittaessa rakennusvalvontaa avaamaan sähköiset tarkastusasiakirjat Lupapisteeseen. ​Yleensä käytössä on erilliset rakennustyön ja lvi-töiden tarkastusasiakirjat ja tapauskohtaisesti myös jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja.

Huolehdi, että vastaava työnjohtaja aloittaa tarkastusasiakirjan täytön Lupapisteessä. Tämä vastuu kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvän laissa säädettyyn huolehtimisvelvollisuuteen.  

Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennustyön tarkastukset tehdään oikea-aikaisesti ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla. Havaittujen puutteiden ja virheiden vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Seuraavaan työvaiheeseen ei siirrytä ennen kuin tarvittavat korjaukset on tehty.

Huolehdin, että tarkastukset tehdään oikea-aikaisesti ja tarkastusasiakirja on ajantasalla.
Viljo Vastaava Työnjohtaja