9

Valmistelevat työt tontilla

Perustuksia ei saa vielä tehdä, mutta töitä voi valmistella.
Viljo Vastaava Työnjohtaja

Ennen luvan lainvoimaisuutta rakennuspaikalla saa tehdä valmistelevia töitä omalla vastuulla, kuten puiden kaatamista, kaivamista, louhimista sekä näihin verrattavia töitä, kunhan työt eivät ylitä maisematyölupakynnystä. Esimerkiksi puiden kaataminen on sallittua ennen luvan lainvoimaisuutta kaupungin Tonttipuiden kaataminen -ohjeen mukaisesti.

Rakennustöiden aloittamiseksi katsotaan perustusten valu tai perustusosien rakentaminen.

Rakentamista valmistelevasta toimenpiteestä on myös ennen sen aloittamista ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle esimerkiksi Lupapisteen viestikentässä ilmoittamalla.

Rakennuksen perustuksen paalutustyö voidaan tehdä ennen rakennustyön aloittamista rakennusvalvontaviranomaiselle toimitetun paalutussuunnitelman mukaisesti. Paalutustyöstä on ilmoitettava ennen sen aloittamista rakennusvalvontaviranomaiselle. Ennen rakennustyön aloittamista tehtävässä paalutustyössä on oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja.

Lisätietoa löytyy rakennusvalvonnan verkkosivulta

""

1.1.2025 jälkeen ilmoittamisvelvollisuus on säädetty päävastuulliselle toteuttajalle. Jos et ole nimennyt päävastuullista toteuttajaa, ilmoitusvelvollisuus on sinulla rakennushankkeeseen ryhtyvänä.