1

Hankin tontin yksityiseltä

Hanki pääsuunnittelija ja selvittäkää yhdessä, mitä tontille voi rakentaa.
Rauno Rakennustarkastaja

Hanki jo tässä vaiheessa pääsuunnittelija, jonka kanssa voit etsiä unelmiesi talolle soveltuvan rakennuspaikan. Selvittäkää pääsuunnittelijan kanssa alueen kaavatilanne. Tilaa asemakaava-alueella sijaitsevan kiinteistön kartta-aineistot täältä. Asemakaava-alueen sijainnin löydät kaupungin verkkosivuilta. Muilla alueilla aineisto tilataan Maanmittauslaitokselta. Tutustu myös kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiin.

Perehdy kiinteistöä koskeviin muihinkin tietoihin (mm. rekisteri-, sähkö- ja tieliittymätiedot). Rekisteritiedoista ilmenevät kiinteistöä koskevat rasitukset ja rasitteet sekä kiinteistön omistajat.

​Kontaktoi tarvittaessa kaupunkia ja varmista tontin rakennuskelpoisuus Lupapiste.fi –palvelun neuvontapyyntönä. Ohje Lupapisteen neuvontapyynnön tekemiseen. ​Ensisijainen asiointikanavamme Mikkelissä on Lupapiste.fi Löydät alueesi rakennustarkastajan osoitehaun avulla  aluejakokartalta.

Jos rakennuspaikka ei ole kaavamääräysten mukainen, rakennuspaikkaa ei ole kaavassa, se sijaitsee suunnittelutarvealueella tai alueella ei ole kaavaa, voit tarvita poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun rakennuspaikan muodostamiseksi. Suunnittelutarvealueet löytyvät rakennusjärjestyksestä. Lisätietoa poikkeamisista.

 

Kun tontin rakennuskelpoisuus on varmistettu, voit jatkaa tontin hankintaa.
Pirkko Pääsuunnittelija
  • Ostan tontin tai tilan

    Tee kiinteistökaupat, maksa varainsiirtovero ja anna varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Hae lainhuutoa Maanmittauslaitokselta.

  • Ostan määräalan tontista tai tilasta

    Tee kiinteistökaupat, maksa varainsiirtovero ja anna varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Hae lainhuutoa Maanmittauslaitokselta. Määräalan lohkominen käynnistyy automaattisesti, kun lainhuuto on myönnetty. Lohkomistoimituksen kesto asemakaavoitetulla alueella on noin kolme kuukautta. Muilla alueilla toimituksen kesto on noin kuusi kuukautta. ​

    Mikäli määräala sijaitsee asemakaava-alueella, lohkominen voi vaatia tonttijaon (kesto n. 3 kk).​

    Asemakaava-alueella rakennusluvan edellytyksenä on kiinteistörekisteriin rekisteröity tontti. ​