13

Työnjohtajien tarkastusasiakirjat​

Rakennustyön tarkastusasiakirja on rakennustyömaalla pidettävä asiakirja, johon rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset ja johon on merkittävä perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä.  

Yleensä tarkastusasiakirjaan merkitään ainakin rakennuksen turvallisuuden, terveellisyyden ja pitkäaikaiskestävyyden kannalta keskeiset tarkastukset, kantavien rakenteiden keskeisten ratkaisujen toteuttamiseen liittyvät tarkastukset sekä rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen ja rakennuksen kuivatuksen varmistamiseen liittyvät tarkastukset.  

Pyydä tarvittaessa rakennusvalvontaa avaamaan sähköisen tarkistusasiakirjat. ​Yleensä käytössä on erilliset rakennustyö ja lvi-töiden tarkastusasiakirjat ja tapauskohtaisesti myös jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja.

Huolehdi, että vastaava työnjohtaja aloittaa tarkastusasiakirjan täytön Lupapisteessä. Tämä vastuu kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvän laissa säädettyyn huolehtimisvelvollisuuteen.  

Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennustyön tarkastukset tehdään oikea-aikaisesti ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla. Vastaavan työnjohtajan velvollisuuksiin kuuluu ryhtyä toimenpiteisiin työmaalla havaittujen puutteiden ja virheiden vuoksi, eikä seuraavaan työvaiheeseen siirrytä ennen kuin tarvittavat korjaukset on tehty. 

Minun on rakennushankkeeseen ryhtyvänä huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.
Lauri Luvanhakija