7

Viranomainen valmistelee lupapäätöksen

Saan tiedon, että lupa on käsittelyssä.
Lauri Luvanhakija

Lupa-asia siirretään Lupapisteessä käsittelyyn, kun valmistelija on todennut asiakirjat ja selvitykset riittäväksi ja lupapäätöksen valmistelu käynnistyy. Luvan tila muuttuu ”käsittelyssä”.  

Julkipano eli kuulutus lupapäätöksestä laaditaan rakennusvalvonnassa. Mikkelissä julkipano annetaan pääsääntöisesti maanantaina.

 

Rakennuslupa on oikeusharkintaa ja lupa myönnetään, kun hakemuksessa on osoitettu luvan myöntämisen edellytyksien täyttyminen.
Rauno Rakennustarkastaja