1

Rakennuspaikka

Rakennuspaikalla on ratkaiseva merkitys rakennushankkeen toteutuksessa. Tontin koko, muoto, maasto-olosuhteet, tonttia koskevat kaavamääräykset, rakennusjärjestys sekä muut säännökset määrittävät rakentamisen reunaehdot. ​

Toiminnan laatu ja toiminnasta aiheutuvat päästöt vaikuttavat siihen, soveltuuko ympäristölupaa vaativa toiminta rakennuspaikalle ja onko se asemakaavan ja yleiskaavan mukaista. Merkittävä rakentaminen voi vaatia myös suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan.

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuspaikan on oltava tonttijaon mukainen tontti. Tarkista kiinteistörekisteriotteelta, onko tontti rakennuskiellossa. Ole tässä tapauksessa yhteydessä mittaus@mikkeli.fi. Asemakaavoittamattomalla alueella rakennuspaikan (tilan tai tilaan kuuluvan määräalan) on oltava osayleiskaavan ja kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen.

Varmistun siitä, että tuleva toiminta ja rakentaminen soveltuu rakennuspaikalle.
Lauri Luvanhakija