1

Tarvitsen tonttijaon ja tontin lohkomisen

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa esitettyjen rakennuskorttelialueiden jakamiseksi tonteiksi.

Jos haluat jakaa omistamasi tontin kahdeksi tai useammaksi tontiksi, voit tiedustella tonttijaon mahdollisuutta kaupungin maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksiköstä kartat@mikkeli.fi. Tonttijaon voi tehdä vain, mikäli asemakaava ja rakennusoikeus sen mahdollistavat. Tonttijaon kesto on n. 3 kk.

Lisäksi tarvitset tontin lohkomisen. Lohkomistoimituksessa muodostetaan tonttijaon mukainen tontti, joka merkitään kiinteistörekisteriin. Tonttijaon mukainen tontti on edellytys rakennusluvan saamiselle. Voit tiedustella lohkomista kaupungin maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksiköstä mittaus@mikkeli.fi. Tontin lohkomisen kesto on n. 3 kk.

Muilla kuin asemakaava-alueilla lohkomisen tekee Maanmittauslaitos. Näet asemakaava-alueen kaupungin verkkosivuilta.

 

Muistan varmistaa ennen rakennusluvan hakemista, että tontti on merkitty kiinteistörekisteriin.
Lauri Luvanhakija