4

Lupaprosessin jatkamiseksi tarvitaan lisäselvityksiä​

Käy keskustelua rakennusvalvontaviranomaisen kanssa tarvittavista lisäselvityksistä ja lausunnoista.
Rauno Rakennustarkastaja

Lisäselvityksiä tarvitaan mm.

  • Mikäli rakennuspaikalta halutaan purkaa kulttuuriperinnön kannalta arvokas rakennus – vaikka sitä ei olisi vielä suojeltukaan. Lausunnot pyydetään Riihisaari museolta ja ELY-keskuksesta. Tarvitset purkuluvan.
  • Jos rakennus sijaitsee pohjavesialueella ja haluat asentaa maalämmön. Pohjavesialueilla lähtökohtaisesti maalämmön asentaminen on kielletty. Asian ratkaisee aluehallintovirasto vesilainmukaisena lupa-asiana.
  • Rakennuspaikalta halutaan kaataa puita ennen rakentamista, saatat tarvita maisematyöluvan.
  • Rakennus poikkeaa olemassa olevasta rakennuskannasta, asia käsitellään rakennuslupatyöryhmässä kaupunkikuvallisena asiana.