2

Hanki pääsuunnittelija

Panosta ammattitaitoiseen pääsuunnittelijaan. Hänet täytyy nimetä myös rakennuslupahakemuksessa.
Rauno Rakennustarkastaja

Koko rakennusprosessisi laadukkaan läpiviennin ja onnistumisen kannalta tärkein yhteyshenkilösi on pääsuunnittelija. Etsi itsellesi pääsuunnittelija ennen kuin lähdet edistämään rakennusprosessiasi eteenpäin. Tarvitset pääsuunnittelijan, vaikka valitset valmiin talopaketin. Hän avustaa sinua valitsemaan rakennuspaikalle sopivan talopaketin.

Pientalon pääsuunnittelutehtävät ovat yleensä tavanomaisia suunnittelutehtäviä, jonka kelpoisuuden täyttää vähintään rakennusmestarin koulutuksella ja riittävällä suunnittelukokemuksella.

Rakennushankkeen erityispiirteistä johtuen suunnittelutehtävä saattaa olla vaativa esimerkiksi rakennuspaikan maaston korkeuserojen tai olemassa olevaan ympäröivään rakennuskantaan sovittamisen vuoksi.

Mikäli suunnittelutehtävän vaativuudesta tai suunnittelijan kelpoisuudesta on epäselvyyttä, ole yhteydessä alueesi rakennustarkastajaan.​

Rakennusvalvonta hyväksyy suunnittelijoiden kelpoisuuden hankkeen vaativuuden mukaisiin tehtäviin lupahakemuksen yhteydessä.

Mistä löydän pääsuunnittelijan?

Pääsuunnittelijoiden yhteystietoja löydät esim. FISEn pätevyysrekisteristä tai yleisistä verkkopalveluista.

Edellytä tarjouspyynnössä suunnittelijaehdokkailta referenssejä siitä, millaisia hankkeita he ovat suunnitelleet sekä tiedot pätevyydestä.

Pääsuunnittelija

  • huolehtii siitä, että saat tiedon huolehtimisvelvollisuutesi kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista,
  • vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja suunnitelmien yhteensovittamisesta sekä laadusta,
  • varmistaa, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.​
""

Suunnittelijan kelpoisuudesta löytyy lisätietoa: Rakentamismääräyskokoelmasta ja rakennusvalvontojen topten-kortista.

1.1.2025 lähtien suunnittelijoiden pätevyydet löytyvät lakisääteisestä rekisteristä. Rakennusvalvonta arvioi hankkeen vaativuuden, jonka mukainen suunnittelijan pätevyyden on oltava.​