10

Valvoja

Tarvitsenko vielä valvojan?
Lauri Luvanhakija

Työnjohtaja voi olla myös talotehtaan tai rakennusliikkeen edustajan palkkaama. Tällöin suositeltavaa on palkata rakennustyötä valvomaan oma valvoja, joka valvoo sinun etuasi rakennustyön aikana. Voit sitoa hankkeessasi esimerkiksi maksueriä valvojan tekemiin tarkastuksiin. ​

Valvojan tehtävä ei perustu maankäyttö- ja rakennuslakiin eikä valvojan palkkaaminen näin ollen ole pakollista. Valvojalla ei siis tarkoiteta rakennusvalvontaviranomaista.

Muistan tehdä kirjalliset sopimukset toimeksiannoista - ei tule jälkipuintia!
Lauri Luvanhakija