8

Suunnitelmat ja muut liitteet

Pääpiirustukset​

Ammattitaitoinen suunnittelija tietää, mitä suunnitelmilta vaaditaan. Suunnittelussa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetusta (1.1.2025 lähtien rakentamislakia), Suomen rakentamismääräyskokoelmaan määräyksiä sekä Mikkelin kaupungin rakennusjärjestystä. Mikkelissä noudatetaan myös rakennusvalvontojen yhtenäisiä TopTen-ohjeita. 

Suunnittelijan on allekirjoitettava suunnitelmat. Suunnittelija voi tehdä allekirjoituksen Lupapisteessä myös sähköisesti.

Pyydä suunnittelijaasi lisäämään suunnitelmat sekä nimeämään ne lupapisteessä ja kohdistamaan oikealle toimenpiteelle.

Pääpiirustuksia ovat

  • asemapiirustus,
  • pohjapiirustus, 
  • julkisivupiirustus,
  • leikkauspiirustus.

Lisätietoja suunnitelmien sisältövaatimuksista.

Muut vaadittavat selvitykset ja liitteet​

Lisäksi lupahakemukseen liitetään muut tarvittavat liitteet. Hakemuksessa tarvittavia liitteistä tarkemmin rakennusvalvonnan ohjeissa.

Pyydä pääsuunnittelijaa tallentamaan nämä liitteet Lupapisteen liitteet osioon niille varattuun kohtaan sekä tallentamaan ne yksilöintitiedoin.

Ohjeita suunnitelmien lisäämiseen.

 

""

Huom! 1.1.2025 jälkeen jätettyihin hakemuksiin tulee lisätä rakentamista koskevat rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat tietomallimuotoisina tai muutoin koneluettavassa muodossa.