2

Hanki pääsuunnittelija

Käytä ammattilaisia apuna.
Pirkko Pääsuunnittelija

Koko rakennusprosessisi laadukkaan läpiviennin ja onnistumisen kannalta tärkein yhteyshenkilösi on pääsuunnittelija. Hanki pääsuunnittelija ennen kuin lähdet edistämään rakennusprojektiasi eteenpäin.​ Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja suunnitelmien yhteensovittamisesta ja laadusta sekä siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Hän huolehtii siitä, että saat tiedon huolehtimisvelvollisuutesi kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista. ​​

Pääsuunnittelutehtävät ovat yleensä vaativia tai poikkeuksellisen vaativia suunnittelutehtäviä. Rakennusvalvonta arvioi tarvittaessa suunnittelutehtävän vaativuuden.​​ Rakennusvalvonta hyväksyy suunnittelijoiden kelpoisuuden hankkeen vaativuuden mukaisiin tehtäviin lupahakemuksen yhteydessä. Mikäli suunnittelutehtävän vaativuudesta tai suunnittelijan kelpoisuudesta on epäselvyyttä, ole yhteydessä alueesi rakennustarkastajaan.​​

Mistä löydän pääsuunnittelijan?​

Pääsuunnittelijoiden yhteystietoja löydät esim. FISEn pätevyysrekisteristä tai yleisistä verkkopalveluista. (Huom. 1.1.2025 lähtien suunnittelijoiden pätevyydet löytyvät lakisääteisestä rekisteristä.)​ Edellytä tarjouspyynnössä suunnittelijaehdokkailta referenssejä siitä, millaisia hankkeita he ovat suunnitelleet sekä tiedot pätevyydestä. Pääsuunnittelijalla on oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteensovittamista.​​

Lisätietoa pääsuunnittelijasta ja kelpoisuusvaatimuksista

""

1.1.2025 lähtien suunnittelijoiden pätevyydet toteaa erillinen toimija, joka pitää yllä pätevyysrekisteriä. Rakennusvalvonta arvioi hankkeen vaativuuden, jonka mukainen suunnittelijan pätevyyden tulee olla.​​ ​