12

Työmaasuunnitelma ja työturvallisuuskoordinaattori

Työmaasuunnitelma

Rakentamiseen ryhtyvän tulee huolehtia, että työmaasuunnitelma tarvittavine liitteineen tulee laadituksi. Keskustele mahdollisen rakennuttajakonsultin, vastaavan työnjohtajan, työturvallisuuskoordinaattorin ja pääsuunnittelijan kanssa hankkeesi erityisistä vaatimuksista. Työmaasuunnitelmaa päivitetään rakennushankkeen edetessä. 

Työmaasuunnitelma sisältää mm: 

 • aikataulut 
 • kosteudenhallinta 
 • työmaaliikenne ja ohjaus 
 • nostopaikat sekä koneiden, nosturien ja laitteiden sijoitus turvallisesti 
 • rakennusmateriaalin purku ja varastointipaikkojen sijoitus 
 • työmaan järjestys ja siisteys, roskalavat ja jätteiden lajittelu, yms. 
 • sosiaalitilojen ja varastokoppien määrä ja sijainti 
 • palotorjunta 
 • laatusuunnitelma 
 • mahdollinen rakentaminen tai kaivaminen viereisten tonttien puolella 

Työturvallisuuskoordinaattori  

 • Rakentamisen valmisteluvaiheessa huomioidaan työturvallisuusriskit. Rakentamaan ryhtyvän on nimettävä hankkeeseen turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorina toimii usein esimerkiksi rakennuttajakonsultti. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on huolehtia suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa työturvallisuuden huomioonottamisesta sekä varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt toteutusvaiheen turvallisuussuunnitelmat.