3

Suunnittelun lähtötiedot

Tutustu pääsuunnittelijan avustuksella lähtötietoihin. Näin suunnittelu lähtee oikeille raiteille heti alusta.
Pirkko Pääsuunnittelija

Taajamissa asemakaava sekä haja-asutusalueilla ranta-asemakaava ja yleiskaava ohjaavat rakentamista rakennuspaikalla ja määrittelevät reunaehtoja rakentamiselle. Kaavan sisältö voi vaihdella paljon ja se voi olla hyvin tarkka tai yleisluontoinen.

Rakennusjärjestyksessä annetaan määräyksiä mm. rakennusten etäisyyteen rantaviivasta ja muista etäisyyksistä. Rakennusjärjestykset ovat kuntakohtaisia ja määräykset voivat olla eri sisältöisiä eri alueilla. 

Ennen suunnittelua tulee selvittää ja hankkia lupahakemuksen liitteeksi mm.​:

 • Asemakaava-alueen tonteille tonttikartta kaupungin verkkokaupasta ja muilla alueilla kiinteistörekisterin karttaote Maanmittauslaitokselta ja karttoja Maanmittauslaitoksen latauspalvelusta.
 • Kaavatiedot. Tarkista kaupungin karttapalvelusta, onko alueella asemakaava, yleiskaava, ranta-asemakaava.
 • Tarkista rakennusjärjestyksen liitteistä sijaitseeko rakennuspaikka suunnittelutarvealueella.
 • Rakennusjärjestyksen määräykset ohjaavat rakentamista, mikäli kaavoissa ei ole toisin määrätty.
 • Alueen rakennustapaohjeet eli tietyillä asemakaava-alueilla laadittuja tarkempia ohjeistuksia löydät kaupungin verkkosivuilta.
 • Vesi- ja viemäriliitoslausunto ja hulevesi (kunnallistekniikan alueilla liittymävelvollisuus vesi- ja viemäriverkostoon). Haja-asutusalueilla selvitä vesiosuuskuntaan liittyminen tai oman kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän vaatimukset (suunnitellaan LVI-suunnittelijan kanssa ja haetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä oma toimenpidelupa).
 • Katusuunnitelman asemakaava-alueilla, mm. katukorot ja valaisinpylväiden sijainnit, voit tilata samalla lomakkeella vesi- ja viemärilausunnon kanssa.
 • Tontin pysäköintipaikat ja latauspisteet
 • Sähköliittymät ESE-Verkko Oy tai Järvi-Suomen Energia Oy.
 • Kaukolämpöliittymät ESE-Verkko Oy.
 • Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto hankitaan yksityisiltä toimijoilta. ​
 • Tontin rasitteet ja muut rakentamisen esteet (olemassa olevat verkostot: vesi- ja jätevesiputket, kaukolämpö, sähköjohdot).
 • Tontin korkeusasemat (pintavaaituskartta) kaupungin luovuttamilta omakotitalotonteilta voit hankkia kaupungin verkkokaupasta tai hanki korkeustiedot yksityiseltä toimijalta.​
 • Pohjavesialueet ja muut esim. luontoarvoista johtuvista rajoitteista voi tiedustella Mikkelin Seudun ympäristöpalvelun viranomaisilta. Esimerkiksi pohjavesialueelle ei voi yleensä asentaa maalämpökaivoa tai se vaatii vesilain mukaisen luvan, jonka käsittelee Aluehallintovirasto.
 • Tässä vaiheessa kannattaa selvittää ja päättää esimerkiksi mahdollisen valokuituliittymän tai kaapelitv-liittymän hankkimisesta.​ Lisätietoa esim. MPY.

 

Linkkejä aineistoihin löytyy myös Mikkelin rakennusvalvonnan sivuilta

Lupapisteen neuvontapyyntönä voit tiedustella viranomaisilta lisätietoja.
Rauno Rakennustarkastaja