10

Valvoja

Työnjohtaja voi olla rakennusliikkeen edustajan palkkaama. Tällöin suositeltavaa on palkata myös oma valvoja hankkeelle. Valvojaa ei tule sekoittaa rakennusvalvontaviranomaiseen. Valvojan tehtävä ei perustu maankäyttö- ja rakennuslakiin  eikä näin ollen ole pakollinen. Voit palkata valvojan rakennusalan ammattilaisena valvomaan omaa etuasi rakennustyön suorituksen osalta. Voit sitoa hankkeessasi esimerkiksi maksueriä valvojan tekemiin tarkastuksiin.